Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Vásárlási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

a www.borondsziget.hu webáruházból történő vásárlásra.

 

 1. Általános információk

 

1.1. Az Eladó adatai

A www.borondsziget.hu webáruház és a weblap üzemeltetője:

Név: Max Trend Kft.

Székhely: 2133, Sződliget Petőfi Sándor u. 9

Adószám: 14479917-4-44 

Telefonszám: +36308483100

Bankszámlaszám: 6470-0124-1669-7360-0000-0000

IBAN: HU02-6470-0124-1669-7360-0000-0000

E-mail cím: info@borondsziget.hu

Tárhelyszolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

Tárhelyszolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

1.2. Fogalmak

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő

szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet,

aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt

Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő

együttesen

Adásvételi szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Vevő által

kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

Áru: a webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék

Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut

eladásra kínálja

Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre

történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása

Szállító: az Eladóval szerződött futárszolgálat

Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre

kerülő összeg

Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott

szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

 

1.3. A webáruház általános bemutatása

A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő

között.

A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően

elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete

folyamán jognyilatkozatot tesz.

A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben

leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek

visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között. A

létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett

jognyilatkozattal jön létre. Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a

vásárlás napjától számított 6. naptári év utolsó napjáig. A vásárlás napja a

megrendelés visszaigazolásának napja.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

 

 1. Elektronikus szerződéskötés (vásárlás) menete

 

2.1.Az áru bemutatása, árak, e-számlázás, akciós termékek

A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely

megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti

döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található

képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen

látottaktól.

Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az áfát és forintban értendőek.

Boltunk elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink,

illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már

megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

A webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a webáruház

egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó

kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a

megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart.

 

2.2.Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű,

a vásárló döntését elősegítő információkat megadni. Az áru kiválasztása a “Kosárba”

helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba

helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás

véglegesítésére és a rendelés feladására.

Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat

(vevő neve, szállítási címe, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma) meg kell

adnia.

Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az

azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához

szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos

rendelkezéseket Eladó Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza

A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése

előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut

távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak

módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat.

Amennyiben a Vevő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a

rendelés feladásával azt véglegesítette.

A Vevő az áru megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján az Eladó

visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés a felek között. Az ajánlati kötöttség

a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 48 óráig tart.

 

2.3.Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött emaillel visszaigazolja. A webáruház a megrendelés elfogadását legkésőbb 48 órán

belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben külön

visszaigazolja, és az adásvételi szerződés a felek között létrejön. A visszaigazolás

tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott

nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát

és a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott

tájékoztatást is tartalmazó Általános Szerződési Feltételeket. Amennyiben a

visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség

alól.

 

2.4.Szállítási díj

Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő

tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege az Eladó által kiállított számlán a Vevő

által választott szállítási módtól függően pontosan feltüntetésre kerül.

A Vevőnek a szállítási díjat az áru árával együtt kell megfizetnie, átvételkor.

 

2.5. Fizetés

2.5.1. Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára a futárszolgálattal történő szállítást követő átvétel

időpontjában a kézbesítőnek készpénzben fizetendő.

 1. Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

 

 1. Szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását az Eladóval szerződött Szállító cég (GLS General Logistics Systems Hungary Kft.) végzi. Az áru kiszállítására az Eladó és a Szállító között létrejött szállítási szerződés feltételei vonatkoznak. A szállítási határidő a megrendeléstől számított 1-5 munkanap. A teljesítés a Vevő által történő szállítási címre történő kiszállítással, és annak a Vevő vagy megbízottja részére történő átadással történik. A kárveszély az átadással száll át a Vevőre.

 

 1. Elállás joga

 

3.1. Eladó elállási joga

Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is,

ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron

véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely

a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni.

Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Eladó

ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek

megállapodása alapján a megrendelt áru helyett más árura történő

szerződésmódosítás céljából.

 

3.2. A Vevő elállási joga

Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A vevő az elállási

jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is

gyakorolhatja.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő

vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,

amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az

utolsó terméket átveszi.

Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű

nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az

alábbi címre: 2600, Vác Zrínyi Miklós utca 41. Webshop partner Kft, vagy email-ben az info@borondsziget.hu címre.

A Vevő emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón

(például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk részére.

A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő

lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozat mintát - jelen oldal alján – az utolsó bekezdésében talál.

 

3.3 Az elállás joghatásai

Ha A Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa

teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve

azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az általunk

felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A

visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési

módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy

a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont az

irányadó.

Vevő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb

elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a

terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett

értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vevő az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem

élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru

visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

Eladó kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék

visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A

csomagolás sérüléséből adódó költségek Vevőt terhelik. A visszaszállítás során eltűnt

áruért Eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Eladót semmilyen

kötelezettség nem terheli.

 

 1. Szerződés módosítása

 

Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján,

közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.

Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló

kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére

megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.

Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből

kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus

levélben) kell elfogadnia.

 

 1. Panaszkezelés

 

Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott

információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy

panasza van, úgy azt az Eladó részére e-mail, telefon vagy postai levél útján

bejelentheti:

e-mail: info@borondsziget.hu

telefon: +36308483100

Postai cím: 2600, Vác Zrínyi Miklós utca 41. Webshop partner Kft

Az Eladó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről

legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatja. Amennyiben Vevő a panasz

kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

 1. Hírlevélre, nyereményjátékra történő feliratkozás

 

A webáruház látogatóinak lehetőségük van arra, hogy az Eladó hírlevelére,

nyereményjátékra feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.

Eladó az általa értékesített árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról

rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre, nyereményjátékra feliratkozott Látogatók

részére.

A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Eladó az Adatkezelési

Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.

A Vevő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a

hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben az Eladó törli a

Vevő nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

 

 1. Szerződésre alkalmazandó jog, jogviták elintézésének módja

 

A Felek között létrejött adásvételi szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton

törekszenek megoldani.

Vevő az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek

kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság

kizárólagos illetékességét.

 

7.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell

 

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

a testület döntésére irányuló indítványt,

a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 

7.2 Online vitarendezési felület

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Részleges érvénytelenség

 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

 

 1. Hibás ár esetén

 

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Hibásan feltüntetett árak például a következők:

 • 0 Ft-os ár
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

 1.  A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

 

Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem

terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.

Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését

véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja,

és a Vevő részére az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon

feltüntetésre került. Az ÁSZF a Vevő számára elmenthető és kinyomtatható

formátumban is elérhető.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés

dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

Vásárlási feltételek

A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét mely tartalmazza az áfát is.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Áruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért három lehetőség közöl választhat:

 • már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni
 • új vásárlóként akar regisztrálni
 • esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot:

 • Házhozszállítás (GLS  futárszolgálattal)
 • GLS csomagpont-on történő személyes átvétel
 • személyes átvétel (előre egyeztetett időpontban)

Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania:

 • utánvét - (készpénzes fizetés házhozszállítás esetén, a küldemény átvételekor a GLS futárszolgálat munkatársának)
 • készpénz - (előre egyeztetett időpontban)
 • Banki átutalás - az emailben küldött adatok alapján

Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.


Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a „Szállítás és fizetés” között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról.


Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása a GLS futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található e-mail címen..

Szállítási díjak:
Szállítási díjaink az ország területén egységesek. Magyarországon kívüli szállítást jelenleg nem vállalunk.

A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül/ nem minősül annak. A megkötött szerződést iktatják/nem iktatják, utólag hozzáférhető lesz/nem lesz hozzáférhető.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatát már megkezdte.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Kapcsolat" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA:

 

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Max Trend Kft. 2133, Sződliget Petőfi Sándor u. 9

e-mail: info@borondsziget.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi

 

termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: *

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

 

 

 

* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése.

** A megfelelő jelölendő.

 

Keresés